Allmänna villkor

Våra garantier

Vi erbjuder följande trafiksäkerhetsgarantier:

  • Trafiksäkerhetsgaranti 1 månad gäller 1 månad eller 100 mil.
  • Trafiksäkerhetsgaranti 3 månader gäller 3 månader eller 300 mil.
  • Trafiksäkerhetsgaranti 6 månader gäller 6 månader eller 600 mil.

 

Vi erbjuder följande trygghetsgarantier:

  • GMG Trygg 3/300 gäller 3 månader eller 300 mil.
  • GMG Trygg 6/600 gäller 6 månader eller 600 mil.
  • GMG Trygg 12/1200 gäller 12 månader eller 1200 mil.